Background Image

NijstenSwelsen Advies

In de huidige tendens van schaalvergroting, fusies en overnames zien wij een steeds grotere afstand ontstaan tussen klant en dienstverlener. De klant staat niet meer centraal en heeft vaak geen vast aanspreekpunt.

De interne procesvoering lijkt haast belangrijker geworden dan de kwaliteit van de dienstverlening. Klanten komen steeds meer met hun vragen terecht bij grote call-centra en worden vaak doorverwezen. De klant mist daardoor de binding met de dienstverlener.

NijstenSwelsen Advies ziet deze ontwikkeling als een kans om als zelfstandige en volledig onafhankelijke dienstverlener de klant het beste advies te geven. Vandaar ook ons motto: “Degelijk en betrouwbaar vanuit de basis”.

Sinds 1-1-2007 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht. De wetgever wenst hiermee de belangen van de klant te waarborgen. Wij juichen de intenties van de wet van harte toe. Aan de (kwaliteits)eisen die in deze wet worden voorgeschreven kan ons kantoor ruimschoots voldoen.